Znak V

Dla dużych i małych firm

Wybierz plan odpowiedni dla Twojej firmy.
Cennik obowiązuje od 1 września 2019 Wszystkie podane cenny są wyrażone w kwotach netto

Eksperci Fundacji analizują dostarczoną przez producenta dokumentację produktu lub usługi. Na tej podstawie dokonują weryfikacji, jeżeli jest pozytywna wydają certyfikat. Opłata jest pobierana za proces weryfikacji, nie za jej wynik.

300 zł / produkt

Weryfikacja zespołu Viva!

150 zł / produkt

Weryfikacja zespołu Viva!

Wycena Indywidualna

Weryfikacja zespołu Viva!

700 zł/ produkt + usługa

Weryfikacja zespołu Viva!

Odnowienie licencji na produkty posiadające Znak V 50% ceny z aktualnie obowiązującego cennika na nowe produkty

*opłata roczna

Blog

Skorzystaj z naszej wiedzy eksperckiej.