Znak V

Co czwarty konsument kieruje się certyfikatami na zakupach

W maju 2021 roku Fundacja Viva! razem z firmą Biostat przeprowadziła ogólnopolskie badanie sondażowe realizowane w modelu Omnibus. Jego głównym celem było sprawdzenie rozpoznawalności certyfikatu wegańskiego oraz tego, czy konsumenci weryfikują jego obecność na produktach. Wyniki są jednoznaczne – potrzebujemy certyfikatów. Polacy dostrzegają je na opakowaniach i chętnie wybierają te produkty, które są oznaczone Znakiem V.

Polacy dostrzegają certyfikaty wegańskie i wegetariańskie na produktach

Certyfikat wegetariański staje się w Polsce coraz bardziej popularny. Coraz więcej osób dostrzega go na produktach. Ponad połowa badanych (56,2%) odpowiedziała twierdząco na pytanie, czy kiedykolwiek spotkała się z certyfikatem wegańskim/wegetariańskim. Twierdząco na to pytanie częściej odpowiadały osoby młode. W grupie ankietowanych od 18 do 29 lat 76,4% osób spotkało się z certyfikatem, a w grupie najstarszej 33,2%. Dodatkowo im wyższy poziom wykształcenia, tym wyższy odsetek odpowiedzi twierdzących (badanie Omnibus, maj 2021).

Możemy zaobserwować znaczny rozwój rynku, jeżeli chodzi o produkty wegańskie i wegetariańskie. To, co wyróżnia niektóre z nich to certyfikaty świadczące o tym, że produkt jest w 100% roślinny. Coraz więcej konsumentów je zauważa i chętnie wybiera sprawdzone produkty oznaczone certyfikatem – mówi Klaudia Goździk, koordynatorka promocji Znaku V.

Omnibus, raport Znak V, maj 2021

Nieco więcej niż co czwarty badany sprawdza, czy certyfikat wegański/wegetariański jest obecny na produktach

Certyfikat wegański przyciąga coraz większą uwagę konsumentów, którzy chętnie szukają go na produktach. Na pytanie „czy robiąc zakupy, sprawdzasz, czy certyfikat wegański/wegetariański jest umieszczony na produktach” odpowiedzi twierdzącej udzieliło najwięcej osób w wieku pomiędzy 30 a 49 rokiem życia. Osoby młode oraz najstarsze częściej udzielały odpowiedzi przeczącej (badanie Omnibus, maj 2021).

Nowocześni konsumenci chcą pomagać światu i zwierzętom. Chcą też szybko i łatwo wybierać właściwe produkty i usługi na przeładowanych półkach sklepowych. I nie są to już tylko weganie. Dzięki certyfikatom mogą szybko rozpoznać na półce sklepowej produkty, które spełniają ich wymagania, bez konieczności szczegółowej analizy ich składu. Dlatego trend certyfikowania produktów wegańskich rośnie z roku na rok o prawie 100%. – Agnieszka Grzywaczewska, koordynatorka Znaku V.

Znak V jest widoczny i zapamiętywany

Znak V, certyfikat wegański Fundacji Viva!, jest rozpoznawalny wśród konsumentów. Wyniki badania to potwierdzają. Prawie połowa badanych spotkała się z logo Znaku V na opakowaniach produktów. Wspominali o tym najczęściej respondenci z wyższym dochodem w wieku od 30 do 39 lat. Najrzadziej z tym znakiem spotykały się osoby starsze (badanie Omnibus, maj 2021).

Omnibus, raport Znak V, maj 2021

Badanie obejmowało 1000 respondentów wszystkich województw. Nieco ponad połowę stanowiły kobiety. Najwyższy odsetek to osoby powyżej 60 roku życia, a prawie 1/5 badanych była w wieku od 30 do 39 lat. Najmniejszy odsetek stanowili respondenci w wieku od 50 do 59 lat. Największa grupa ankietowanych to mieszkańcy miast powyżej 200 tys. mieszkańców ze średnim i wyższym wykształceniem. Prawie połowa ankietowanych wskazała na dochód netto wynoszący od 1500 zł do 3000 zł. Około 1/3 ankietowanych w wysokości powyżej 3000 zł, zaś 15% – do 1500 zł. Brak dochodów zadeklarowało 3,9% badanych.

kontakt:

Agnieszka Grzywaczewska, Koordynatorka Projektu Znak V, v@viva.org.pl

Klaudia Goździk, Koordynatorka promocji Znaków V wśród firm i konsumentów, klaudia.g@viva.org.pl

Znak V to symbol Fundacji Viva!, którym oznaczane są produkty wegańskie, czyli takie, w których nie występują składniki odzwierzęce, nie są testowane na zwierzętach oraz nie zawierają oleju palmowego. Znak V istnieje od 2016 roku i na dzień dzisiejszy posiada go ponad 100 firm. Jest bardzo rozpoznawalny przez grupę docelową i podkreśla innowacyjność produktów. Ułatwia i przyspiesza zakupy konsumentów, którzy szukają produktów wegańskich. Dzięki symbolowi producenci mogą pokazać, że ich produkty nie powstają kosztem cierpienia ani wyzysku zwierząt.